Seist is de oudste schrijfwijze van het tegenwoordige Zeist.

In een oorkonde uit het jaar 838 werd voor het eerst melding gemaakt van ′Seist′ (Kolman, 1996; Groenedijk, 2000). De naam heeft mogelijk te maken met de plaatselijke bodemgesteldheid of vegetatie. Het jaar van stichting zou te maken hebben met de Stormvloed van 838.
Op 23 maart 838 schonk graaf Rodgar aan de St. Maartenskerk te Utrecht verschillende goederen gelegen in de gouw Leomeriche en elders, en ontving daarvoor andere goederen van deze kerk, gelegen te Groessen, Zeist, Leusden, Hees en Doorn, levenslang in gebruik tegen betaling van cijns. ′..villa Seist familias VI cum terris et edificiis earum,..′

 Bron: Wikipedia

Foto's 22 oktober

De Foto's van de CD presentatie van Winnie staan op www.winnie.nl 

Ga naar boven